INSTRUMENTI

KLAVIR

 • Borijana Kurtović Stevanić
 • Sofija Kovačević
 • Jasna Rađenović
 • Anđela Lajić
 • Brankica Crnogorac
 • Jelena Vrhovac
 • Nevena Anđić
 • Branka Nastić Marčetić
 • Nikolina Railić
 • Vesna Mršić-Turudija

GITARA

 • Igor Motl
 • Bojana Budiša
 • Dragan Marinković
 • Dejan Šarović
 • Sunčica Trkulja Šušnjar
 • Draženka Jovičin

HARMONIKA

 • Dragan Bilbija
 • Zora Rodić
 • Miloš Zec
 • Boris Knežević

DUVAČKI ODSJEK

 • Jelena Desnica – klarinet, saksofon
 • Radmila Trbić – flauta

GUDAČKI ODSJEK

 • Maja Kezija – violina
 • Andrea Vulić – violina
 • Ozren Četković – violončelo

SOLO PJEVANJE

 • Tijana Vuksan

OPŠTE-OBRAZOVNI PREDMETI

 • Zdravka Marčetić-Jakara – srpski jezik
 • Marija Stijepić Pejić – italijanski jezik
 • Milica Đerić – istorija umjetnosti
 • Ina Ritan – engleski jezik
 • Biljana Banović i Miroslav Kovačević – infomatika, audio-vizuelna tehnika
 • Dejana Pavić – fizika
 • Zorica Despotović – sociologija, demokratija i ljudska prava, savjet učenika
 • Vesna Hrgar – istorija
 • Radana Pešević – psihologija

STRUČNI PREDMETI

 • Goran Vuleta – solfeđo, istorija muzike, muzički oblici, teorija muzike, hor
 • Goran Kesar – teorija muzike, etnomuzikologija, muzički instrumenti
 • Vesna Mršić Turudija – solfeđo, teorija muzike
 • Branka Nastić Marčetić- solfeđo, hor
 • Mladen Adamović – harmonija, kontrapunkt, uvod u komponovanje, partiture
 • Jelena Vrhovac – dirigovanje

VANNASTAVNO OSOBLJE

 • Aljoša Novaković – direktor škole
 • Lazarka Miladinović – sekretar
 • Ivana Fedoš-Trebovac – pedagog
 • Radenka Žeželj – računovođa
 • Mile Pašić – kućni majstor
 • Rada Grbić – radnica na održavanju higijene
 • Branka Mandić – radnica na održavanju higijene