Muzička škola u Prijedoru osnovana je 1955. godine pod nazivom Niža muzička škola. Te prve godine upisano je 85 učenika na odsijecima klavir i violina. Od 1955. godine nosi ime Škola za osnovno muzičko obrazovanje, a od 1994. godine proširuje svoju djelatnost na srednje muzičko obrazovanje i mijenja ime u Srednja i osnovna muzička škola Prijedor.

Tokom svog razvoja škola je otvarala odsijeke za nove instrumente i povećavala broj učenika. Danas ovu školu pohađa 400 redovnih učenika na odsijecima: klavir, gitara, harmonika, violina, klarinet, flauta, saksofon, solo pjevanje i teoretski odsijek. U muzičkim sekcijama škole u Novom Gradu, Knežici i Omarskoj, muzičkim obrazovanjem, u svojstvu vanrednih učenika, obuhvaćeno je još njih 100.

Srednju muzičku školu u Prijedoru pohađaju i učenici iz susjednih opština: Sanski Most, Novi Grad i Kozarska Dubica.

Muzičkim programom učenici škole prate gotovo sve kulturne i druge manifestacije – književne promocije, likovne izložbe… Tokom godine održavamo koncerte u školi, pozorištu, muzeju, galeriji. Redovno učestvujemo na republičkim kao i na nekoliko međunarodnih takmičenja učenika muzičkih škola na kojima smo redovno vrlo uspješni. Škola je jedan od inicijatora i pokretača međunarodnog festivala horova Zlatna Vila.

U školi je trenutno zaposleno preko 30 predavača gdje su polovina od toga bivši učenici ove škole. U maju 2009. godine završena je sanacija i rekonstrukcija zgrade škole, čime su stvoreni optimalni uslovi za rad i dalji razvoj muzičkog školstva opštine i regije.

Od školske 2009/10 godine, škola nosi naziv Muzička škola „Savo Balaban“ Prijedor – po jednom od osnivača škole.