24. decembar 2019.

Istorija

24. oktobar i 30. oktobar 2019.

Računovođa, istorija umjetnosti

2. septembar 2019.

Sociologija, demokratija i ljudska prava, kultura religija

23. septembar 2019.

Klavir, Istorija, Engleski jezik, Vjeronauke