Javne nabavke – Harmonika

Javne nabavke – Računarska oprema

Javne nabavke – Osiguranje radnika 2017.

Javne nabavke – Osiguranje učenika 2018.

Javne nabavke – Osiguranje imovine 2018.

Advertisements