XVIII REPUBLIČKO TAKMIČENJE

PRIJEDOR 25 i 26. mart 2011.

ŽIRI

KLAVIR-III,IV i V-kategorija

1.Nevena Popović – AU Beograd-AU Banja Luka-predsjednik

2.Aleksandra Radosavljević – Muz.akademija Pavlović-muz.škola Bijeljina

3.Maja Aranđelović – SMŠ I. Sarajevo

4.Branka Kuzmanović AU B.Luka – Muzička škola B.Luka

5.Borijana Kurtović – Muzička škola Prijedor

sekretar: Anđela Zdjelar

KLAVIR-Pret.kateg. I i II kategorija

1.Kovač Anđelka – muzička škola I. Sarajevo-predsjednik

2.Dijana Zrnić – Muzička škola B.Luka

3.Ekrem Hamzić – Muzička škola Prijedor

4.Jelena Kovačević – Muzička škola Trebinje

sekretar: Brankica Crnogorac

SOLO PJEVANJE

1.Dunja Simić AU B:Luka – predsjednik

2.Mirela Germač – Muzička škola Bijeljina

3.Goran Dražević – Muzička škola Zvornik

4.Karolina Mihajlović – Muzička škola B.Luka

sekretar: Tijana Topić

KAMERNI ANSAMBLI

KLASIČNI ANSAMBLI

1.Biljana Jašić-Radovanović – AU B.Luka-predsjednik

2.Aleksandra Pereula – Muzička škola B.Luka

3.Nikoleta Pavlović – Muzička škola Bijeljina

4.Slavica Bobrek – Muzička škola B.Luka

sekretar: Vesna Mršić-Turudija

NEKLASIČNI ANSAMBLI

1.Timea Hotić – AU B.Luka Muzička škola B.Luka-predsjednik

2.Violeta Popadić – Muzička škola Trebinje

3.Novaković Aljoša – Muzička škola Prijedor

4.Aleksandar Rađenović – Muzička škola B.Luka

sekretar: Goran Kesar

DUVAČI

1.Laura Levai-Aksin – AU N.Sad,AU B.Luka-predsjednik

2.Bane Aksin – AU N.Sad,AU B.Luka

3.Dejan Trkulja – AU B.Luka

4.Veronika Antunović – AU N.Sad,Muzička škola B.Luka

sekretar: Aleksandar Jovanović

HARMONIJA-MUZIČKI OBLICI

1.Igor Paspalj – AU B.Luka-predsjednik

2.Milena Zelenović – Muzička škola Bijeljina

3.Nataša Kusovac – Muzička škola B.Luka

4.Goran Vuleta – Muzička škola Prijedor

sekretar: Miloš Zec

SOLFEĐO

1.Saša Pavlović – AU B.Luka-predsjednik

2.Lazar Radoja – Muzička škola B.Luka

3.Gordana Mudraković – Muzička škola Bijeljina

4.Dragan Hrvaćanin – Muzička škola Prijedor

sekretar: Daniel Pezerović

ORKESTRI

1.Branka Radošević – AU B.Luka-predsjednik

2.Radiša Račić – Muzička škola B.Luka

3.Jelena Jovanić – Muzička škola Prijedor

4.Vladan Milojković – Muzička škola I. Sarajevo

sekretar: Dejan Šarović

TERMINI TAKMIČENJA PO DISCIPLINAMA

KLAVIR –      Petak 25 mart- od 10 časova-pretkategorija,prva i druga kategorija

Petak 25 mart- od10 časova-četvrta i peta kategorija

Subota 26 mart-od 09 časova-treća kategorija

KLASIČNI ANSAMBLI –    Petak 25 mart  od 10 časova

SOLFEĐO – Petak 25 mart  od 10 časova

SOLO PJEVANJE – Petak 25 mart  od 15 časova

NEKLASIČNI ANSAMBLI – Subota 26 mart od 09 časova

DUVAČI – Subota 26 mart  od 09 časova

HARMONIJA-OBLICI – Subota 26 mart  od 09 časova

ORKESTRI – Subota 26 mart  od 16 časova

Izrada precizne satnice nastupa takmičara je u toku i biće objavljena na sajtu škole do 20. marta 2011.