KONKURS ZA UPIS

u I  razred  SREDNJE  MUZIČKE ŠKOLE

za školsku  2010/2011 god.

 1. MUZIČKI SARADNIK – TEORETIČAR  IV  STEPEN  10 uč.
 2. MUZIČKI  IZVOĐAČ  IV  STEPEN 10 uč. (KLAVIR, GITARA, SOLO PJEVANJE, HARMONIKA, VIOLINA, FLAUTA, KLARINET)

OPŠTI  USLOVI ZA UPIS

 • Pravo upisa u I razred srednjih škoola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 17 godina, odnosno koji navršavaju 17 godina u toku kalendarske godine.
 • U muzičku školu se mogu  upisati učenici koji su završila osnovnu muzičku školu, kao i učenici koji nisu završili  osnovnu muzičku školu, ako polože prijemni ispit na nivou gradiva  VI razreda osnovne muzičke škole.

SVI PRIJAVLJENI KANDIDATI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT:

 1. PROVJERA PREDISPOZICIJA ZA MUZIKU: ( intonacija, ritam, memorija i osnovi teorije muzike na nivou gradiva VI razreda osnovne muzičke škole).
 2. KANDIDATI ZA INSTRUMENTALNI ODSIJEK (na prijemnom ispitu izvode program završnog razreda osnovne muzičke škole).

DOKUMENTA ZA UPIS

Učenici podnose sljedeće dokumente:

 1. Prijavu za upis  (popunjava se prilikom prijave)
 2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, i originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj muzičkoj školi,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Diplome o postignutim uspjesima tokom školovanja, ako ih posjeduju,
 5. Praznu adresiranu kovertu

PRIJAVE SE PREDAJU U MUZIČKU ŠKOLU:

JUNSKI  UPISNI ROK:

Prijem dokumenata:          21. i 22. juna 2010 god  u vremenu od 08 do 12 časova

Prijemni ispit:                      24. i 25. juna 2010 god.

Rezultati:                             26. juna 2010 god.

JULSKI UPISNI ROKukoliko se ne popuni broj u junskom roku

Prijem dokumenata:          05. i 06. jula  2010 god  u vremenu od 08 do 12 časova

Prijemni ispit:                      08. i 09. jula  2010 god.

Rezultati:                             10. jula 2010 god.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon  052 240-090 ili 240-091