Obavještenje

Obavještenje za učenike: Uvid u raspored za školsku 2010/2011 godinu, učenici mogu izrvšiti u petak 03. 09. 2010. od 9časova. Novost je da nastava u prvoj smjeni počinje u 7:30 časova a u drugoj u 13:45 časova. Za rasporede u individualnoj nastavi, nastavnici će dežurati u ponedeljak 06. 09. 2010. od 8 - 13 časova.