Nagrada 16. maj

Na svečanoj akademiji održanoj 14. maja 2010, povodom dana opštine Prijedor (16. maj), muzičkoj školi "Savo Balaban" je uručena nagrada za "posebno vrijedne rezultate u oblasti muzičke kulture, vaspitanja i obrazovanja te uspješnog predstavljanja opštine Prijedor".