Stručni predmeti

  • Goran Vuleta – istorija muzike, muzički oblici, teorija muzike
  • Goran Kesar – teorija muzike, etnomuzikologija, muzički instrumenti (šef odsjeka – stručni teoretski predmeti)
  • Dragan Hrvaćanin – solfeđo (šef odsjeka – solfeđo)
  • Daniel Pezerović – solfeđo
  • Jelena Vrhovac – hor
  • Branka Vuleta – solfeđo, hor
  • Mladen Adamović – harmonija, kontrapunkt, uvod u komponovanje, partiture
  • Jelena Vrhovac – dirigovanje
Advertisements