Opšte-obrazovni

  • Zdravka Marčetić-Jakara – srpski jezik
  • Marija Stijepić – italijanski jezik 
  • Milica Đerić – istorija umjetnosti
  • Ina Ritan – engleski jezik 
  • Biljana Banović i Miroslav Kovačević – infomatika, audio-vizuelna tehnika
  • Saša Komšić – fizika
  • Zorica Despotović – sociologija, demokratija i ljudska prava, savjet učenika
  • Vesna Hrgar – istorija
  • Dražena Mršić – psihologija
Advertisements