U sekciji „Galerija“ možete pogledati fotografije sa najznačajnijih događaja iz bliske budućnosti škole kao i fotografije sa naših koncerata.

Otvaranje rekonstruisanog objekta škole;

Posjeta ministra prosvjete i kuture gdin-a Antona Kasipovića;

Rekonstrukcija škole;