SANACIJA I REKONSTRUKCIJA MUZIČKE ŠKOLE

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji počeli su 01. avgusta 2007. Predviđena je totalna sanacija, tako da su od starog zdanja iz , oko, 1930 g. ostali samo vanjski zidovi.

Urađeni su novi podovi. Drvene grede, koje su nosile stropove, zamijenjene su betonskim pločama – montom. Urađen je novi krov, te nove elektro, vodovodne i sanitarne instalacije.

Rekonstrukcijom su urađene nove /veće/ učionice i kabineti za individualnu nastavu. Prostor potkrovlja takođe je iskorišten za nove kabinete. Sve prostorije opremljene su novim namještajem.

Sa početkom radova radnici i učenici škole prenijeli su instrumente i namještaj na više lokacija u gradu na kojima smo izvodili nastavu duže nego što smo planirali. Zahvalnost za domaćina u tom periodu dugujemo dj. vrtiću Pećani, poljoprivrednoj školi,društveno pol. organizacijama i sindikatu, KUD-u Dr. Mladen Stojanović, crkveno pjevačkom društvu Vila, gimnaziji i auto-moto društvu.

U nedovršenu zgradu škole vratili smo se u januaru 2009, a zvanično radovi su okončani 13. maja 2009.

Škola sada ima 20 kabineta za individualnu nastavu kao i 4 kabineta za grupnu nastavu od kojih su 2 namijenjena za nastavu u srednjoj školi, jedan za rad u osnovnoj školi i jedan kao kabinet za informatiku i multimedijalna predavanja.