2. III 2022. (srijeda) – discipline gitara i solfeđo

5. III 2022. (subota) – discipline: harmonika, klavir, duvači, gudači, kamerna muzika i solo pjevanje

Bodovna lista se automatski ažurira nakon svake završene discipline. Ukoliko stranicu gledate na mobilnom telefonu, preporučujemo vam da rezultate pretražujete u „landscape“ modu radi bolje preglednosti.