8. školsko takmičenje će se održati 3. i 6. marta 2021. godine.

Discipline na ovogodišnjem takmičenju su: klavir, klavirski duo, gitara, harmonika, duvački instrumenti, gudački instrumenti i solo pjevanje.

Zbog specifične higijensko-epidemiološke situacije, prisustvo publike će biti svedeno na minimum i u skladu sa preporukama.