17. oktobar 2018. u 19.00 časova – Sala škole – Interni koncert

14. novembar 2018. u 19.00 časova – Sala škole – Interni koncert

12. decembar 2018. u 19.00 časova – Sala škole – Interni koncert

21. decembar 2018. u 19.00 časova – Pozorište Prijedor – polugodišnji koncert

Detalje o ostalim dešavanjima kao i koncertima ćemo objavljivati u toku školske godine.