Disciplina: SOLFEĐO

9.00 – sastanak članova žirija

9.30 – III OMŠ pismeni dio

10.15 – III OMŠ usmeni dio

12.00 – PAUZA

12.30 – IV i V OMŠ pismeni dio

13.15 – IV OMŠ usmeni dio

13.45 – V OMŠ usmeni dio

15.15 – PAUZA

15.30 – II, III i IV SMŠ pismeni dio

15.50 – II, III i IV SMŠ usmeni dio