Bili smo u posjeti i posljednjoj gradskoj osnovnoj školi. OŠ „Petar Kočić“. Ovim koncertom smo zatvorili ciklus posjeta gradskim osnovnim školama za ovo polugodište.