22. februar – Interni koncert – sala muzičke škole

8. mart – Koncert takmičara – sala muzičke škole

10. maj – Interni koncert – sala muzičke škole

17. maj – Interni koncert – sala muzičke škole

22. maj – Godišnji koncert – Pozorište Prijedor

31. maj – Maturski koncert – Pozorište Prijedor

21. juni – Koncert povodom svjetskog dana muzike – gradski trg