19. oktobar – interni koncert – sala muzičke škole

16. novembar – interni koncert – sala muzičke škole

14. decembar – interni koncert – sala muzičke škole

20.-30. decembar – polugodišnji koncert – Pozorište Prijedor