RASPORED TAKMIČENJA PO DISCIPLINAMA:

23. III 2016. (srijeda)
SOLFEĐO OMŠ – 12.00 časova
VIOLINA – 11.00 časova

26. III 2016. (subota)
SOLFEĐO SMŠ – 10.00 časova
HARMONIKA – 9.00 časova
GITARA – 10.00 časova
KLAVIR – 10.30 časova
KLAVIRSKI DUO – 13.00 časova
HOROVI – 15.00 časova
DUVAČI – 16.00 časova
KAMERNI DUO – 17.00 časova