Programsku knjižicu možete preuzeti ovdje:

programska knjizica sk2015

 

 

 

 

Solfeđo
utorak, 17.mart 2015. u 9.00 časova (SMŠ)
srijeda, 18.mart 2015. u 9.00 časova (OMŠ)

Klavir
srijeda, 18.mart 2015. u 16.00 časova

Harmonika
subota, 21.mart 2015. u 10.00 časova

Kamerni ansambli
subota, 21.mart 2015. u 11.00 časova

Duvači
subota, 21.mart 2015. u 10.00 časova (klarinet)
subota, 21.mart 2015. u 12.00 časova (flauta)

Završni koncert i podjela diploma 25. mart 2015. u 19.00 (sala muzičke škole)