PLAN KONCERATA ZA I POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2014-15

Koncert Vrijeme Mjesto Organizator
1.Koncert kamernog dua flauta-gitara Septembar 2014 Galerija-19.00č S.Trkulja-Marija Pilipović
2.Interni koncert učenika 22.10.2014 Muz.škola-19.00č B.Kurtović
3.Interni koncert učenika 19.11.2014 Muz.škola-19.00č R.Trbić
4.Interni koncert učenika 10.12.2014 Muz. škola-19.00č N.Savanović
5.polugodišnji koncert učenika 24.12.2014 Pozorište -19-00 č B.Vuleta