KONKURS ZA UPIS

u I  razred  SREDNJE  MUZIČKE ŠKOLE

za školsku  2014/2015. god.

 1. MUZIČKI SARADNIK – TEORETIČAR  IV  STEPEN  8 uč.
 2. MUZIČKI  IZVOĐAČ  IV  STEPEN 8 uč. (KLAVIR, GITARA, SOLO PJEVANJE, HARMONIKA, VIOLINA, FLAUTA, KLARINET)

OPŠTI  USLOVI ZA UPIS

 • Pravo upisa u I razred srednjih škoola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 17 godina, odnosno koji navršavaju 17 godina u toku kalendarske godine.
 • U muzičku školu se mogu  upisati učenici koji su završila osnovnu muzičku školu, kao i učenici koji nisu završili  osnovnu muzičku školu, ako polože prijemni ispit na nivou gradiva  VI razreda osnovne muzičke škole.

SVI PRIJAVLJENI KANDIDATI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT:

 1. PROVJERA PREDISPOZICIJA ZA MUZIKU: ( intonacija, ritam, memorija i osnovi teorije muzike na nivou gradiva VI razreda osnovne muzičke škole).
 2. KANDIDATI ZA INSTRUMENTALNI ODSIJEK (na prijemnom ispitu izvode program završnog razreda osnovne muzičke škole).

DOKUMENTA ZA UPIS

Učenici podnose sljedeće dokumente:

 1. Prijavu za upis  (popunjava se prilikom prijave)
 2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, odnosno nostrifikovano svhedočanstvo ili potvrda o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju i originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj muzičkoj školi,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Diplome o postignutim uspjesima tokom školovanja, ako ih posjeduju,
 5. Praznu adresiranu kovertu

PRIJAVE SE PREDAJU U MUZIČKU ŠKOLU:

JUNSKI  UPISNI ROK:

Prijem dokumenata:          16. i 17. juna 2014. god  u vremenu od 09 do 13 časova

Prijemni ispit:                      19. i 29. juna 2014. god. u 10 časova

Rezultati:                                21. juna 2014. god.

JULSKI UPISNI ROK – ukoliko se ne popuni broj u junskom roku

Prijem dokumenata:          30. juna i 01. jula  2014. god  u vremenu od 09 do 13 časova

Prijemni ispit:                      03. i 04. jula  2014. god. u 10 časova

Rezultati:                                 05. jula 2014. god.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon  052 240-090 ili 240-091