Plugodišnji koncert učenika muzičke škole održaće se u Pozorištu Prijedor 18.
decembra 2013. sa početkom u 19 časova. Nasupiće udruženi horovi Vilenjak i hor pripremnog razreda te solisti na instrumentima, učenici osnovne i srednje škole.