UPIS UČENIKA U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU – julski upisni rok

Muzički izvođač – 2 učenika

Prijemni ispit za odsijek Muzički izvođač sastoji se iz 2 dijela:

-instrumenta ili solo pjevanja

-solfeđa sa teorijom muzike

Upis se vrši na osnovu rang liste koja se utvrđuje na osnovu:

-uspjeha na prijemnom ispitu

-uspjeha u osnovnoj školi

-uspjeha u osnovnoj muzičkoj školi

Prijave se primaju 01. i 02.07.2013. godine od 9-13 časova.

Prijemni ispit je 04. i 05.07.2013. godine u 10 časova.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni u subotu 06.07.2013. godine u 10 časova.

UPIS U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

Upis u pripremni razred 

Za upis u ovaj razred mogu konkurisati učenici uzrasta od 6-8 godina odnosno zaključno sa završetkom II razreda.

Učenici polažu prijemni ispit koji se sastoji od provjere muzičkih predispozicija (muzički sluh,ritam, memorija ). U sklopu prijemnog ispita potrebno je da učenik otpjeva jednu pjesmu po slobodnom izboru. Sa sobom ponesite izvod iz matične knjige rođenih.

Prijemni ispit za upis u pripremni razred održaće se od 17-21 juna 20103 u vremenu od 09-13 časova.

UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE

Ovaj razred upisuju učenici koji su prethodno završili pripremni razred. Broj kandidata  je ograničen a zavisi od finansijskih sredstava koja će škola imati na raspolaganju. Upis će se vršiti u avgustu 2013,a raspored će biti utvrđren naknadno.

UPIS UČENIKA U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU

U školskoj 2013-14  u Srednju muzičku školu planiran je upis jednog odjeljenja od 16 učenika – osam na odsijeku Muzički izvođač i osam na odsijeku Muzički saradnik teoretičar.

Prijemni ispit za odsijek Muzički izvođač sastoji se iz 2 dijela:

-instrumenta ili solo pjevanja

-solfeđa sa teorijom muzike

Prijemni ispit na odsijeku Muzički saradnik-teoretičar satoji se od 3 dijela:

-pismeni ispit iz solfeđa

-usmeni ispit iz solfeđa

-test iz teorije muzike

Upis se vrši na osnovu rang liste koja se utvrđuje na osnovu:

-uspjeha na prijemnom ispitu

-uspjeha u osnovnoj školi

-uspjeha u osnovnoj muzičkoj školi

Prijave se primaju 10. i 11.06.2013. godine od 9-14 časova.

Prijemni ispit je 13. i 14.06.2013. godine u 10 časova.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni u subotu 15.06.2013. godine u 10 časova.

4 thoughts on “UPIS učenika u školskoj 2013/2014.godini

    1. U četvrtak je ispit iz solfeđa a u petak je iz glavnog predmeta. Trebali ste dobiti raspored polaganja prijemnog ispita prilikom podnošenja dokumenata i prijave?

Zatvoreno za komentare.