OBAVJEŠTENjE MUZIČKIM ŠKOLAMA

JU Muzička škola “ Savo Balaban “ Prijedor

ORGANIZUJE

“ PRVO ŠKOLSKO TAKMIČENjE “

Obavještavamo Vas da će Muzička škola “ Savo Balaban “ organizovati takmičenje učenika srednje i osnovne muzičke škole.
Takmičenje će se održati 23. marta 2013. godine.
Na konkurs, koji je otvoren do 08.marta 2013. godine ( datum do kojeg se moraju predati prijave za takmičenje ) mogu se prijaviti i učenici iz drugih muzičkih škola, iz drugih gradova ( kotizacija za takmičenje nije uključena ).
Na takmičenju su zastupljene slijedeće discipline :
I. KLAVIR
II. KLAVIRSKI DUO
III. SOLFEĐO

PRIJAVA

PROPOZICIJE