PLAN KONCERATA ZA II POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2012-13

Ovaj Plan predviđa interne koncerte na kojima će učešće uzeti instrumentalisti sa svih odsijeka, koncerte  na kojima će svirati kandidati za XX Republičko takmičenje, koncert povodom 20 maja, Dana škole, maturski koncert i koncert učenika na završetku školske godine.

Pored navedenih koncerata, a u saradnji sa AU, Udruženjem muz. umjetnika iz B.Luke, i drugih muzičkih škola, kao i do sada, realizovaće mo 3-4 koncerta učenika, studenata ili profesora muzike.

Interni koncerti učenika naše škole realizovaće se u školi, koncerti takmičara u školi, Pozorištu Prijedor,Galeriji 96… Maturski i završni koncert održaće se u Pozorištu,a koncerti ostalih izvođača  također u navedenim prostorima u zavisnosti od tipa koncerta.

TERMINI KONCERATA

13.02. 2013 (srijeda)-     koncert takmičara sa odsijeka klavira

20.02.2013 (srijeda)-      mješoviti interni koncert učenika

27.02.2013 (srijeda)-      mješoviti koncert  takmičara

 

06.03.2013 (srijeda)-      mješoviti interni koncert učenika

16.03.2013 (subota)-      koncert nagrađenih uč.na I školskom takmičenju klavirista

20.03.2013 (srijeda)-      koncert takmičara

27.03.2013 (srijeda)       koncert takmičara

Termini koncerata povodom Dana škole,maturskog koncerta i završnog koncerta realizovaće se u periodu od 15 maja do 10 juna 2013.

Ostali koncerti u organizaciji škole realizovaće se u zavisnosti od dogovora sa izvođačima.

 

Plan koncerata i termina utvrđen je na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 30.01.2013