18. oktobar 2012. (četvrtak), Pozorište Prijedor, 19.30 časova, ULAZ 3KM

u saradnji sa Asocijacijom gitarista – www.gitarfestbl.com

AMICUS trio – Nakon dugogodišnjeg druženja javila se ideja za formiranje
tria “Amicus”, kako bi to druženje dobilo i kreativnu notu. Čine ga trojica vrsnih gitarista mlađe
generacije – Miloš Janjić, Ognjen Grčak i Slobodan Milivojević. Trio je počeo sa radom 2010. godine. Sa
željom da prošire svoj repertoar (u odnosu na uobičajen repertoar za gitaru) na transkripcije orkestarskih
i partitura pisanih za druge sastave, za njih je i urađena transkripcija Mocartove “Male noćne muzike”
(aranžman je uradio prof. Igor Ivić). U planu je još transkripcija nekih od najzanimljivih dela klasične
muzike. U toku je predstavljanje tria publici širom regiona.

Ognjen Grčak (1978) Diplomira na muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi mr. Srđana
Tosica. Usavršavao se u USA ( Indiana State University, Bloomington) učeći kod: Nuccio D’Angelo, Ernesto
Bitteti i Nigel North. Dobitnik je prve nagrade na Guitarart festivalu 2001. Trenutno predaje gitaru u
školi “Josip Slavenski”.

Miloš Janjić (1979) diplomirao je i magistrirao na FMU Beograd, u klasi S. Tošića a
završio je i postdiplomski studijski program u klasi Carla Machionea na konzervatorijumu „Maastricht”
u Holandiji. Bio je laureat na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu medju kojima su najznačajnija
Mottola, Italija (1998), Sinaia, Rumunija (2001). Održao je brojne koncerte u svim većim gradovima
Srbije, kao i u Grčkoj, Holandiji, Italiji, Crnoj Gori, Rumuniji. Predavač je na Fakultetu Umetnosti u Nišu i
muzičkoj školi „Josip Slavenski” u Beogradu.

Slobodan Milivojević

Slobodan Milivojević (1980) diplomirao je klasičnu gitaru na FMU u Beogradu u klasi
S. Tošića, gde trenutno zavrsava i doktorske studije. Postdiplomske studije upisuje u SAD na Indiana
Univerzitetu u Blumingtonu gde završava prestižnu Artist Diplomu radeći sa prof.E. Bitetijem i N.
Nortom. Dobitnik je prve nagrade na međunarodnom latino-američkom takmičenju i na takmičenju
“Indianapolis Musicale“. Nastupao u Srbiji, Bosni i Hercegovini , SAD i Norveškoj. Radi kao profesor
gitare u muzičkoj školi “Josip Slavenski” u Beogradu.