1. Pijanista – Milan Savić AU BL           21.09.2012 u 19.30    sala škole 

2. Trio gitara Amicus – Beograd          18.10.2012 u 19.00     Pozorište

3. Interni koncert učenika                     24.10.2012.u 19.00     Sala škole 

4. Interni koncert učenika                      28.11.2012.u 19.00     Sala škole 

5. Klavirski duo – Prof klavira iz BL – okvirno sredina novembra

6. Interni koncert učenika                        19.12.2012 u 19.00     Sala škole 

7. Polugodišnji konc.učenika                   Planira se u Pozorištu u periodu 24-28 decembra 2012