OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

U prvi razred osnovne muzičke škole upisuje se učenik za sticanje šestogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja do 9. godine života. Stariji učenici mogu se upisati ako na prijemnom ispitu pokažu izuzetne muzičke sposobnosti.

Prije upisa u prvi razred, učenik se upisuje u pripremni razred.

Prijemni ispit za upis u osnovnu muzičku školu sastoji se od provjere muzičkih predispozicija – sluh, ritam, muzička memorija. U sklopu prijemnog ispita potrebno je da učenik pripremi i otpjeva jednu pjesmu po slobodnom izboru.

Upis u OMŠ u školskoj 2012/13

Za upis u Pripremni razred mogu konkurisati učenici koji su završili prvi ili drugi razred osnovne škole. Prijemni ispit i upis vršiće se od 18-22. juna 2012. u vremenu od 09-13 časova. Sa sobom ponijeti Izvod iz matične knjige rođenih.

Upis u prvi razred osnovne muzičke škole: Prvi razred OMŠ mogu upisati učenici koji su odličnim ili vrlo dobrim uspjehom završili pripremni razred. Ukoliko bude slobodnih mjesta konkurisati za upis mogu i učenici koji su pripremni razred završili dobrim uspjehom, a upis će se za navedene učenike vršiti u avgustu 2012. Upis u I razred vršiće se od 25 – 27.  juna 2012. od 09-13 časova.

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

Učenik se upisuje u muzičku školu na osnovu rang liste koja zavisi od:

– uspjeha na prijemnom ispitu

– uspjeha u osnovnoj školi

Učenici se mogu upisati na dva odsijeka: vokalno-instrumentalni i teoretski.

Na vokalno-instrumentalnom odsijeku prijemni ispit se polaže iz dva dijela: solo pjevanje ili instrument i solfeđo sa teorijom muzike.

Za upis na teoretski odsijek učenik polaže prijemni ispit pismeno i usmeno iz solfeđa i teorije muzike.

Učenik koji nije prethodno završio osnovnu muzičku školu može se upisati ako na prijemnom ispitu pokaže odgovarajući nivo znanja ili vještina.

Upis učenika u Ir SMŠ za školsku 2012/2013.

Prijem dokumenata za junski rok vršiće se u ponedjeljak 11.06. i utorak i 12.06. 2012. od 09-13 časova.

Prijemni ispit polaže se u četvrtak i petak 14.06. i 15.06. 2012.  u 10 časova.

Rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni u subotu 16.06. 2012.

Ukoliko se ne upiše potreban broj učenika u junskom roku organizovaće se i julski rok u četvrtak i petak 05.07. i 06.07. 2012. Datumi prijema dokumenata za julski rok su: 02.07. i 03.07. 2012.

Za upis je potrebno-Prijava /popunjava se u školi/,svjedočanstvo o završenoj OMŠ, izvod iz matične knjige rođenih, diplome i priznanja ukoliko ih učenik posjeduje. Za više informacija obratite se upravi škole.

KONKURS ZA UPIS

u I  razred  SREDNJE  MUZIČKE ŠKOLE

za školsku  2012/2013 god.

 1. MUZIČKI SARADNIK – TEORETIČAR  IV  STEPEN  10 uč.
 2. MUZIČKI  IZVOĐAČ  IV  STEPEN 10 uč. (KLAVIR, GITARA, SOLO PJEVANJE, HARMONIKA, VIOLINA, FLAUTA, KLARINET)

OPŠTI  USLOVI ZA UPIS

 • Pravo upisa u I razred srednjih škoola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji nisu stariji od 17 godina, odnosno koji navršavaju 17 godina u toku kalendarske godine.
 • U muzičku školu se mogu  upisati učenici koji su završila osnovnu muzičku školu, kao i učenici koji nisu završili  osnovnu muzičku školu, ako polože prijemni ispit na nivou gradiva  VI razreda osnovne muzičke škole.

SVI PRIJAVLJENI KANDIDATI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT:

 1. PROVJERA PREDISPOZICIJA ZA MUZIKU: ( intonacija, ritam, memorija i osnovi teorije muzike na nivou gradiva VI razreda osnovne muzičke škole).
 2. KANDIDATI ZA INSTRUMENTALNI ODSIJEK (na prijemnom ispitu izvode program završnog razreda osnovne muzičke škole).

DOKUMENTA ZA UPIS

Učenici podnose sljedeće dokumente:

 1. Prijavu za upis  (popunjava se prilikom prijave)
 2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, i originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj muzičkoj školi,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Diplome o postignutim uspjesima tokom školovanja, ako ih posjeduju,
 5. Praznu adresiranu kovertu

PRIJAVE SE PREDAJU U MUZIČKU ŠKOLU:

JUNSKI  UPISNI ROK:

Prijem dokumenata:          11. i 12. juna 2012 god  u vremenu od 09 do 13 časova

Prijemni ispit:                      14. i 15. juna 2012 god.

Rezultati:                                16. juna 2012 god.

JULSKI UPISNI ROK – ukoliko se ne popuni broj u junskom roku

Prijem dokumenata:          02. i 03. jula  2012 god  u vremenu od 09 do 13 časova

Prijemni ispit:                      05. i 06. jula  2012 god.

Rezultati:                                 07. jula 2012 god.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon  052 240-090 ili 240-091