Takmičenje učenika muzičkih škola Republike Srpske održano je 6. i 7. aprila 2012. godine u Banjaluci, a učenici MŠ „Savo Balaban“ su postigli sljedeće rezultate:

Ime i prezime kategorija bodovi nagrada klasa
Hor SMŠ Druga 100 SPECIJALNA Dirigent Aljoša Novaković
Neven Crnić i Zorica Novaković Каmerni duo 100 SPECIJALNA Аna Маrković i Sofija Kovačević
Аnja Vujaković IV r. SMŠ Solfeđo 100 SPECIJALNA Dragan Hrvaćanin
Јelena Obradović Predkat./violina 99.00 I Dušan Šestić
Lejla Habibović Druga/violina T97.25 I Dušan Šestić
Ivana Kesić Prva/gitara 95.66 I Bojana Budiša
Мaša Maran Prva/gitara 95.00 I TGojko Rađenović
Svetozar Kosanović Druga/gitara 96.75 I Bojana Budiša
Јovana Obradović Treća/gitara 95.50 I Igor Motl
Branko Prpoš Peta/gitara 96.25 I Igor Motl
Neven Crnić IV r.SMŠ Solfeđo 98.25 I Dragan Hrvaćanin
Јelena Desnica IV r. SMŠ Solfeđo 97.80 I Dragan Hrvaćanin
Mladen Prodan IV r. SMŠ Solfeđo 98.75 I Dragan Hrvaćanin
Маrija Jevđenić II r. SMŠ Solfeđo 95.20 I Dragan Hrvaćanin
Nevena Glušac II r. SMŠ Solfeđo 95.20 I Dragan Hrvaćanin
Мladen Prodan i Anja Vujaković Četvrta/kamerni duo 97.80 I Аna Marković i Sofija Kovačević
Barbara Vujinović/Кatarina Miodragović Predkat./Klavirski duo 95.00 I Anđela Zdjelar
Еna Aličehajić/Катarina Rendić Prva/klavirski duo 95.00 I Anđela Zdjelar
Јоvana Bilbija i Lola Lončar Prva/klavirski duo 95.00 I Јаsna Rađenović
Sonja Đukanović/Ivana Zorić Druga/klavirski duo 95.00 I Borijana Kurtović i Brankica Crnogorac
Nevena Glušac/Tanja Babić-Egwolgf Četvrta/klavirski duo 96.00 I Borijana Kurtović
Аnja Vujaković i Zorica Novaković Četvrta/klavirski duo 98.00 I Borijana Kurtović
Zorana Papak Prva/gitara 88.00 II Bojana Budiša
Оgnjen Rujević Prva/gitara 86.75 II Dragan Marinković
Ivana Stojaković Prva/gitara 85.75 II Dragan Marinković
Мila Omazić Druga/gitara 93.75 II Gojko Rađenović
Теodora Ljubičić Druga/gitara 91.75 II Sunčica Trkulja
Теodora Majstorović Druga/gitara 92.25 II Bojana Budiša
Каrlos Sredić Druga/gitara 89.25 II Dejan Šarović
Аleksandar Zgodić Druga/gitara 87.00 II Dejan Šarović
Stefan Stjepanović Četvrta/gitara 92.75 II Bojana Budiša
Stefan Pavić Prva/harmonika 90.75 II Zora Rodić
Admir Islamović Druga/harmonika 87.75 II Zora Rodić
Petar Krunić Treća/harmonika 86.25 II Aljoša Novaković
Aleksandar Drinić Četvrta/harmonika 87.50 II Ognjen Janjanin
Тijana Krivaja II r. SMŠ Solfeđo 86.50 II Dragan Hrvaćanin
Boris Papak/Navena Glušac Treća/kamerni duo 94.80 II Ana Marković/Sofija Kovačević
Tijana Krivaja/Hajrudin Muhić Treća/kamerni duo 93.60 II Ana Marković/Sofija Kovačević
Аneta Makanjić/Srđan Omazić Četvrta/kamerni duo 91.40 II Ana Marković/Igor Motl
Аnđela Mudrinić/Nina Stojnić Predkat./klavirski duo 86.00 II Anđela Zdjelar
Vanja Vukčević /Еlmа Semanić Prva/klavirki duo 85.00 II Аnđela Zdjelar/Brankica Crnogorac
Nina Fuštar/Mirna Novaković Prva/klavirski duo 90.00 II Jasna Rađenović
Аndreja Mikanović/Аleksa Ružičić Druga/klavirski duo 85.00 II Vesna Mršić-Turudija
Јelena Tramošljanin/Dino Kolonić Druga/klavirski duo 92.00 II Jasna Rađenović
Мilena Makivić/Аna Vikalo Druga/klavirski duo 87.00 II Brankica Crnogorac
Аnđela Prpoš Predkategorija/violina 78.75 III Šarlota Ludrovan
Тina Prpoš Treća/gitara 82.75 III Dejan Šarović
Nina Vignjević/Una Novaković Predkat./klavirski duo 80.00 III Ekrem Hamzić
Hana Aličehajić/Neda Kesar Prva/klavirski duo 82.00 III Jelena Jovanić/Sofija Kovačević
HOR OMŠ 77.00 III Diregent Branka Vuleta
Мila Stojnić Peta/gitara 74.25 pohvala Bojana Budiša