MUZIČKA ŠKOLA „SAVO BALABAN“ PRIJEDOR

PLAN KONCERATA ZA II POL. ŠKOLSKE 2011/12

JANUAR

SRIJEDA 26.01.2012 Veče violine-Sala muzičke škole 19.00č

Sviraju studenti violine AU B.Luka iz klase prof. Maje Jokanović

Maja Rađenović,Bojana Obradović,Sonja Vojvodić

Klavirska saradnja-Marija Šestić prof i Nevena Marin student


FEBRUAR

SRIJEDA 22.02.2012 sala škole 19.00č – interni koncert – organizator Dejan Šarović

SRIJEDA 29.02.2012 sala škole 19.00č – interni koncert – organizator – Goran Kesar

MART

Planiran je veći broj koncerata učenika koji se pripremaju za Republičko takmičenje muzičkih škola RS.

Organizatori su nastavnici koji pripremaju učenike za takmičenje u saradnji sa direktorom škole.

U okviru seminara za nastavnike i učenike harmonike  planiran je koncert Shadows kvinteta iz Banjaluke u ponedeljak 5. marta u 19.00č u Galeriji Prijedor a koncert Borisa Lenka iz Bratislave (harmonika), u srijedu 7. marta u 19.00č u Pozorištu Prijedor.

APRIL

Srijeda 25.04.2012 sala škole 19.00 č. interni koncert – organizator Ekrem Hamzić

MAJ

Koncert povodom Dana škole 20.maja – Pozorište Prijedor – koncert kamernog tipa – horovi i orkestri.

Maturski koncert – planira se za kraj maja 2012.


NAPOMENA

Ukoliko bude ponuda od strane pojedinaca ili AU B.Luka,Udruženja muzičara RS i dr.škola će u skladu sa mogućnostima realizovati i druge koncerte.