Projekat „Putujući Orkestar“ nastao je zaslugama tri italijanska udruženja: „Associazione Progetto“ – Prijedor, „Tavolo Trentino“ – Kraljevo i „Tavolo Trentino con il Kosovo“. Putujući orkestar, sastavljen od pet italijanskih muzičara, napustiće Trento 23. avgusta i krenuti u obilazak gradova: Prijedora (24. avgust), Kraljeva (27. avgust) i Peći (29. avgust). U ovim gradovima će se sresti sa lokalnim muzičarima, učenicima muzičkih škola, sa kojima će raditi master-klas o različitim tehničkim i interpretativnim aspektima rada na određenom muzičkom djelu. Dan će se završiti zajedničkim koncertom, otvorenim za javnost. Projekat za cilj ima da poveže različita podneblja kroz jedinstven oblik komunikacije – fascinantni jezik muzike.

Muzičari koji čine „Putujući Orkestar“ su:

Duo Lumen – Matteo Rigotti i Mauro Tonolli – duo gitara

Priyanka Ravanelli – violina

Katia Bonadiman – klavir

Koncert u Prijedoru biće održan u Galeriji 96 u srijedu 24. avgusta 2011. u 21.00 časova.