Muzička škola iz Prijedora organizuje formiranje dječijeg hora predškolskog uzrasta starosne dobi od 4 do 6 godina.

Pozivamo zainteresovane roditelje na osnivačku skupštinu hora koja će se održati u srijedu 29. septembra 2010. u 18 časova u prostorijama muzičke škole.