MATURANTI Muzičke škole „Savo Balaban“ Prijedor, generacija 2009/10:

gornji red: Boris Knežević, Bojan Petrić, Aleksandar Marković, Aleksandra Kičema, Igor Došenović

donji red: Vesna Mršić-Turudija (razredni starješina), Dajana Desnica, Maja Rađenović, Sofija Antić, Bojan Milojica, Dijana Softić i Tea Veselinović (nije na fotografiji)

Maturski koncert će se održati u četvrtak, 20. V 2010. godine na Dan škole u Gradskom pozorištu.